15 marca 2016

Jak działamy

JAK DZIAŁAMY?

  • gromadzimy się wspólnie na regularnych spotkaniach
  • tworzymy warsztaty artystyczne, zajęcia plastyczne z elementami arteterapii
  • działamy na rzecz poprawy warunków życia osób niepełnosprawnych i ich rodzin
  • zapobiegamy izolacji społecznej osób niepełnosprawnych z resztą społeczeństwa
  • urządzamy kiermasze świąteczne, na których można nabyć robione przez nas kartki świąteczne oraz ozdoby
  • organizujemy Wspólnotowe Andrzejki, Mikołajki, Wigilię
  • podejmujemy inicjatywy społeczne, mające na celu wszechstronną pomoc osobom niepełnosprawnym
  • w ciągu roku organizujemy wycieczki edukacyjne, ogniska, wyjazdy
  • uwieńczając roczną pracę Stowarzyszenia w wakacje organizujemy oazę połączoną z turnusem rehabilitacyjno – wypoczynkowym. Czyli coś dla ducha i dla poprawy sprawności fizycznej i manualnej podopiecznych