22 czerwca 2016

O oazach

Uwieńczeniem rocznej pracy naszej Wspólnoty jest oaza połączona z wyjazdem rehabilitacyjno wypoczynkowym. Turnus przebiega według określonego harmonogramu. Obok zabaw i atrakcji umilających wakacje, najważniejszym elementem wyjazdu jest rehabilitacja, prowadzona przez miejscowych instruktorów i rehabilitantów. Równie ważna – hipoterapia, hydroterapia, arteterapia. Oprócz tego codzienne zajęcia manualne, plastyczne, muzyczne, gimnastyka.

Wyjazd daleki od domu, od codziennych, rutynowych zajęć, sprzyja usamodzielnianiu się osobom niepełnosprawnym. Dzięki temu łatwiej jest im odnaleźć się i funkcjonować w nowych sytuacjach, które spotykają ich w ciągu roku. Dzięki takim wyjazdom osoby niepełnosprawne są bardziej otwarte na nowopoznane osoby, oraz lepiej radzą sobie z codziennymi zajęciami. Turnus rehabilitacyjno – wypoczynkowy owocuje też poprawą stanu psychofizycznego podopiecznych. Każdy taki wyjazd przebiega zgodnie z wyznaczonym celem i widocznym, w ciągu pracy rocznej, rezultatem